Lige siden sin uddannelsesstilling som sagsbehandler i 1982 hos advokat Krag i Århus, har advokat og notar Gerhard Link været godt bekendt med det danske sprog og det danske retssystem.

Gerhard Link har siden maj 1983 været advokat med møderet for landsretten i Berlin og har siden 1988 haft dansk mandat ved højesteret i Berlin, ikke kun på områderne handels- og selskabsret, ejendoms-, leje- og byggeret, men også i forbindelse med familie- og arveret.
I 1993 fulgte beskikkelsen som notar. Ifølge tysk lovgivning skal aftaler vedrørende køb og salg af fast ejendom samt selskabs, familie- og arveaftaler oprettes for en notar. På grund af sine sprogkundskaber opretter notar Link også kontrakter og aftaler på dansk. Han rådgiver danskere, som ønsker at etablere sig i Tyskland, både ved valg af den egnede selskabsform og med hensyn til alle spørgsmål vedrørende etableringen, som f.eks. arbejds-, leje- og selskabskontrakter samt hjælp med at overvinde bureaukratiske tærskler og besværligheder. 

Kurfürstendamm 57
(nahe Olivaer Platz)
D-10707 Berlin

Telefon +49 30  31 01 97 12
Telefax +49 30  31 01 97 48

Le notariat
Notariato