Intet køb af fast ejendom uden notar

I Tyskland skal aftaler vedrørende køb af fast ejendom oprettes for en notar, for at de er gyldige. Notaren gennemgår hele købsaftalen med parterne og sikrer, at alle dele af aftalen gennemarbejdes og der til slut foreligger et dokument, som svarer til nøjagtigt det, parterne er blevet enige om. Advokat Gerhard Link kan her med sine danske sprogkundskaber være danske boligkøbere behjælpelige med at forstå og forklare kontraktens nøjagtige indhold.

Notarens opgaver

Notarerhvervet er langt mere udbredt i Tyskland end i Danmark, da en del dokumenter, bla. købskontrakter vedr. faste jendom, selskabsstiftelse, ægtepagter, skal oprettes for en notar for at opnå gyldighed. Notaren har en række forskellige opgaver i forbindelse med en sådan dokumentoprettelse.